Hypotheekadvies: stukken vooraf verzamelen

Je hebt een huis op het oog of zelfs al gekocht. Je zit voor hypotheekadvies met de adviseur aan tafel. Ongeacht voor welke adviseur of geldverstrekker je gaat kiezen, je kunt alvast de nodige stukken gaan verzamelen die worden opgevraagd zodra de offerte is uitgebracht. Onderstaande lijst geeft je een indruk in welke situatie je welke stukken allemaal alvast kunt opvragen en zoeken.

Checklist aan te leveren stukken

Algemeen

 • Scherpe kleurenscan paspoort of ID

      o Is het paspoort nog geldig?
      o Beide zijden ID gecand?

 • Originele werkgeversverklaring

      o Betreft het formulier het juiste model van betreffende jaar?
      o Is het formulier 100% volledig ingevuld?
      o Is de verklaring ondertekend, ook bij de intentieverklaring?
      o Zijn alle hokjes aangekruist?
      o Staan de nodige stempels erop, ook bij de intentieverklaring?
      o Is het bruto jaarinkomen 100% gelijk aan 12 x bruto maandinkomen op de aangeleverde salarisstrook?
      o Is het formulier door 1 persoon ingevuld?
      o Zijn er geen verbeteringen aangebracht?

 • Meest recente salarisstrook

      o Is 12 x het bruto maandsalaris gelijk aan het bruto jaarsalaris op de werkgeversverklaring?

 • Kopie aangifte IB 2013 (niet noodzakelijk bij alle geldverstrekkers)

      o De gehele aangifte

 • UPO (Uniform pensioen overzicht)
 • Uitdraai www.mijnpensioenoverzicht.nl
 • Lijfrentepolissen
 • Verklaring aan/afwezigheid werkgever WGA-gat en/of WIA-excedent verzekering
 • Indien aanwezig lopende arbeidsongeschiktheids- en/of woonlastenverzekeringen
 • Lopende overlijdensrisicoverzekeringen

 

Bestaande bouw

 • Door alle partijen getekende koopakte

      o Houd de termijn ontbindende voorwaarden goed in de gaten!

 • Taxatierapport niet ouder dan 3 maanden, NWWI gevalideerd
 • Bij verbouwing

      o Specificatie van de geplande verbouwingen + prijsopgave
      o Ondertekenen en dateren
      o Betreffende verbouwingen en geraamde kosten dienen 1 op 1 in het taxatierapport te worden opgenomen
      o Specificeren van energie besparende middelen / verbouwingen

Nieuwbouw

 • Koop-, aanneemovereenkomst
 • Meerwerkspecificatie, indien zelf opgesteld: getekend en gedateerd
 • Aantonen eigen middelen i.v.m. dubbele lasten (printscreen van de spaarrekening)

 

Doorstromers

 • IB aangifte 2012 waaruit eigenwoningschuld op 31-12-2012 bleek
 • Hoogtes hypotheek sinds 2001 en looptijden van deze hypotheekdelen
 • WOZ beschikking of taxatierapport van de te verkopen woning (per geldverstrekker verschillend)
 • Saldo opgave huidige hypotheek
 • Aantonen eigen middelen i.v.m. evt. dubbele lasten
 • Lopende leven-, spaar-, beleggingspolissen

Indien gescheiden

 • Echtscheidingsconvenant / akte van verdeling
 • Echtsscheidingsvonnis
 • Inschrijving burgerlijke stand

 

Familiehypotheek en schenking

 • Leningovereenkomst tussen ouder(s) en kind
 • Schenkingsovereenkomst

 

Indien overlijdensrisico aangevraagd

 • Z.s.m. gezondheidsverklaring invullen en retourneren
 • Indien extra vragen vanuit de verzekeraar: z.s.m. oppakken en indien vragen aan arts of specialist: er bovenop zitten, specialisten gaan hier vaak traag mee om

 

Indien krediet moet worden afgelost

 • Aflosbewijs lopende krediet of creditcard

 

Indien offerte is aangevraagd en je wil deze accepteren (samen met de adviseur)

 • Invullen datum plaats en handtekening
 • SEPA machtiging helemaal invullen en ondertekenen
 • Verpandingsakte overlijdensrisicoverzekering invullen en ondertekenen
 • Contragarantie (aanvraag bankgarantie) invullen en ondertekenen

Download hier bovenstaande lijst in pdf.

Iedere hypotheekaanvraag en iedere klant is verschillend. Bovenstaande checklist is uitgebreid, maar per hypotheekaanvraag kunnen er nog extra stukken worden opgevraagd door de geldverstrekker. Houd daar rekening mee.

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.