Wij respecteren de privacy van onze klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die overeenstemt met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verantwoordelijke
Het HypotheekAdviesHuis is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Het HypotheekAdviesHuis beslist welke persoonsgevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

2. Persoonsgegevens
Van klanten verwerkt Het HypotheekAdviesHuis de volgende persoonsgegevens:
a. Vooraf ten behoeve van kennismaking en eerste gesprek: naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummers en het e-mailadres.
b. Tijdens analyse en advies: de gegevens onder a plus burgerlijke staat, nationaliteit, kopie legitimatiebewijs, opleidingsniveau, beroep / functie, gezinssamenstelling, werkgever(s), inkomens- of salarisgegevens, pensioengegevens, gegevens betreffende afgesloten financiƫle producten (via verantwoordelijke, dan wel bij of via derde(n)), bankrekeningnummer(s). Deze gegevens zijn nodig om een advies uit te kunnen brengen, om financiele producten aan te kunnen vragen en na afsluiten te kunnen beheren bij externe partijen (geldverstrekkers, verzekeraars, financiele beheer software en overige financiele partijen). Deze partijen zijn de verwerkers. Maak je ons gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens bekend, dan gebruiken wij die alleen met jouw toestemming en worden deze gegevens niet opgeslagen.

3. Grondslag van de verwerking
Het HypotheekAdviesHuis verwerkt je persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Door het invullen van de online inventarisatie en door het ondertekenen van een Opdracht tot Dienstverlening geef je toestemming voor verzamelen, gebruik en verwerking van jouw persoonsgegegevens.

4. Bewaartermijn persoonsgegevens
Het HypotheekAdviesHuis bewaart persoonsgegevens die we nodig hebben in het kader van onze zorgplicht gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Indien onze relatie eindigt, dan is de bewaartermijn niet langer dan op grond van wat in de WFT en door de AFM van ons wordt geeist.

5. Beveiligingsmaatregelen
Het HypotheekAdviesHuis heeft diverse, voor de wet passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de door u aangeleverde persoonsgegevens.

6. Website
Op onze website www.hypotheekadvieshuis.nl maken wij gebruik van Google Analytics. De gegevens die hiermee worden geanalyseerd zijn anoniem en niet te herleiden tot jou als persoon. De gegevens die je invult op contactformulieren zoals "Bel me terug" of "Maak een afspraak" staan los van Google Analytics en deze gegevens worden niet opgeslagen.

7. Uw privacyrechten
Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Het HypotheekAdviesHuis verwerkt kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Het HypotheekAdviesHuis behandelt je verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om uje gegevens te laten wijzigen of aanvullen. Je kunt je verzoek versturen aan:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van het kantoor (plaats) waar je contact mee hebt.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok