Het HypotheekAdviesHuis Fictief Kantoor
  • Slimme huisvesting met lage lasten
  • "A" locatie met hoge lasten
  • Geen duur hoofdkantoor met overhead en marketingkosten
  • Hoofdkantoor met personeels- en marketingkosten
  • Redelijke salarissen
  • Salarissen uit provisietijdperk
  • Efficiente werkwijze, gesprekken op kantoor of via webcam
  • Gesprekken op kantoor
  • Klant vult vragenlijst (NAW, huidige situatie) in en de gegevens worden later uitgebreid besproken
  • Adviseur vult vragenlijst samen met de klant in en bespreekt deze ter plaatse