Het HypotheekAdviesHuis Fictief Kantoor
  • Slimme huisvesting met lage lasten
  • "A" locatie met hoge lasten
  • Geen duur hoofdkantoor met overhead en marketingkosten
  • Hoofdkantoor met personeels- en marketingkosten
  • Redelijke salarissen
  • Salarissen uit provisietijdperk
  • Efficiente werkwijze, gesprekken op kantoor of via webcam
  • Gesprekken op kantoor
  • Klant vult vragenlijst (NAW, huidige situatie) in en de gegevens worden later uitgebreid besproken
  • Adviseur vult vragenlijst samen met de klant in en bespreekt deze ter plaatse
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.